Time Couple of participants Type Final score
1 19:09 Gurskij D. - Nikishova M. 1 round 2 : 0
2 19:09 Sergeev A. - Nikishov O. 1 round 0 : 2
3 19:39 Gurskij D. - Nikishov O. 1 round 2 : 0
4 19:39 Nikishova M. - Sergeev A. 1 round 1 : 2
5 20:09 Gurskij D. - Sergeev A. 1 round 1 : 2
6 20:09 Nikishov O. - Nikishova M. 1 round 2 : 0
7 20:39 Nikishov O. - Sergeev A. 2 round 2 : 0
8 20:39 Nikishova M. - Gurskij D. 2 round 0 : 2
9 21:09 Nikishov O. - Gurskij D. 2 round 1 : 2
10 21:09 Sergeev A. - Nikishova M. 2 round 1 : 2
11 21:39 Nikishova M. - Nikishov O. 2 round 2 : 0
12 21:39 Sergeev A. - Gurskij D. 2 round 1 : 2
13 22:09 Nikishova M. - Sergeev A. 3 place 0 : 0
14 22:39 Nikishov O. - Gurskij D. Final 3 : 2
1 round
2 round
Tournament grid