Gerasimova Tat'jana
High Finish: 0
Average: 31.49
Novikova Tat'jana
High Finish: 160
Average: 56.65
Tur Anton
High Finish: 112
Average: 51.35
Ismailov Timur
High Finish: 130
Average: 55.96
Sorokina Tamara
High Finish: 48
Average: 41.91
Maksim Tylik
High Finish: 116
Average: 64.35
Trofimova Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Zhogina Tat'jana
High Finish: 34
Average: 28.42
Chernousova Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Ermolaeva Tat'jana
High Finish: 46
Average: 38.05
Frolova Tat'jana
High Finish: 44
Average: 36.47
Panova Tat'jana
High Finish: 131
Average: 37.33
Koshanova Tamara
High Finish: 126
Average: 37.94
Ermakova Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Samoshkin Timofej
High Finish: 170
Average: 68.12
Dudnik Tat'jana
High Finish: 64
Average: 45.11
Varshko Tat'jana
High Finish: 92
Average: 37.93
Antropov Timofej
High Finish: 86
Average: 34.53
Smedljaev Tejmur
High Finish: 130
Average: 53.9
Etdzaev Totraz
High Finish: 32
Average: 33.55
Kul'kin Timofej
High Finish: 138
Average: 46.52
Mishina Tat'jana
High Finish: 130
Average: 47.88
Hamiev Timur
High Finish: 36
Average: 40.0
Lezin Timur
High Finish: 98
Average: 48.93
Strikin Timur
High Finish: 36
Average: 40.91
Elistratova Tat'jana
High Finish: 140
Average: 50.04
Tuhvatullin Timur
High Finish: 52
Average: 53.81
Mefodovskaja Tat'jana
High Finish: 0
Average: 0.0
Taran Tat'jana
High Finish: 0
Average: 0.0
Torjanik Timofej
High Finish: 0
Average: 0.0
Vaschenko Tat'jana
High Finish: 116
Average: 38.87
Zenja Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Panova Tat'jana
High Finish: 109
Average: 37.7
Ermushev Timofej
High Finish: 45
Average: 33.19
Shadova Tat'jana
High Finish: 123
Average: 34.44
Kononenko Tat'jana
High Finish: 48
Average: 34.89
Golubtsova Tat'jana
High Finish: 95
Average: 42.17
Balan Tat'jana
High Finish: 49
Average: 42.39
Dzhemaldinov Timur
High Finish: 0
Average: 0.0
Vasil'chenko Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Berezutskaja Tat'jana
High Finish: 94
Average: 44.81
Frolkova Tat'jana
High Finish: 53
Average: 38.13
Dabl trabl
High Finish: 
Average: 
Zenova Tat'jana
High Finish: 0
Average: 0.0
Timonin Timur
High Finish: 40
Average: 38.26
Zujkova Tat'jana
High Finish: 0
Average: 30.03
Popov Timofej
High Finish: 112
Average: 45.08
Hovalkina Tat'jana
High Finish: 62
Average: 44.7
Shakirov Timur
High Finish: 156
Average: 48.08
Shangina Tat'jana
High Finish: 79
Average: 35.99
Filipskaja Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Popova Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Fil'chukova Taisija
High Finish: 63
Average: 40.56
Bel trans
High Finish: 46
Average: 32.0
Testovov Test
High Finish: 0
Average: 0.0
Vasil'eva Tat'jana
High Finish: 40
Average: 29.27
Shul'ga Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Machihina Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Van'kova Tat'jana
High Finish: 60
Average: 41.17
Blindjaeva Tat'jana
High Finish: 2
Average: 26.57
Akimov Timofej
High Finish: 72
Average: 51.35
Ella Tkacheva
High Finish: 
Average: 
Sorokina Tamara
High Finish: 
Average: 
Shabanova Tat'jana
High Finish: 0
Average: 37.2
Gordienko Tat'jana
High Finish: 87
Average: 37.02
Ksenofontova Tat'jana
High Finish: 26
Average: 35.92
Burykin-Novoselov-Burykina T.
High Finish: 0
Average: 0.0
Tur Polina
High Finish: 
Average: 
Il'inyh Timofej
High Finish: 
Average: 
Orlova Tat'jana
High Finish: 
Average: 
K T
High Finish: 
Average: 
Popov Tima
High Finish: 64
Average: 49.14
Leont'eva Tat'jana
High Finish: 118
Average: 42.29
Savina Tat'jana
High Finish: 0
Average: 0.0
Sof'jannikova Tat'jana
High Finish: 40
Average: 39.66
Kalen't'ev Timofej
High Finish: 0
Average: 24.45
Ermakova Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Nozdrovskaja Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Kononova Tat'jana
High Finish: 40
Average: 32.03
Minjaev Timofej
High Finish: 10
Average: 40.52
Nikolaeva Tat'jana
High Finish: 26
Average: 35.43
Nikolaeva Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Prudnikova Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Polukarova Tat'jana
High Finish: 22
Average: 30.16
Vasil'eva Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Kamerilova Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Zhurakovskaja Tat'jana
High Finish: 
Average: 
Bublik Tat'jana
High Finish: 40
Average: 34.8
Askarov Telekbaj
High Finish: 
Average: 
Abdullaev Timur
High Finish: 
Average: 
Evgenij Talapov
High Finish: 
Average: 
tu-tu Andrej
High Finish: 
Average: 
Muratov Timur Rahmatzhonovich
High Finish: 67
Average: 58.32
Minjaev Timofej Ambidextr
High Finish: 141
Average: 45.09
Jakimenko Tat'jana
High Finish: 110
Average: 48.56
Popova Tat'jana Nikolaevna
High Finish: 
Average: 
Ivanova Tat'jana Nikolaevna
High Finish: 
Average: 
Okotetto Tat'jana Jur'evna
High Finish: 73
Average: 33.99
Shinshinova Tat'jana Viktorovna
High Finish: 36
Average: 37.33
Badoev Malik Titovich
High Finish: 48
Average: 37.84