Dolgoborodov Mihail
High Finish: 124
Average: 60.11
Firsov Maksim
High Finish: 
Average: 
Chebykin Maksim
High Finish: 150
Average: 41.74
Grigor'ev Mihail
High Finish: 124
Average: 54.48
Kurkin Mihail
High Finish: 156
Average: 51.44
Schekalev Matvej
High Finish: 100
Average: 49.08
Schekalev Maksim
High Finish: 97
Average: 49.8
Novikov Maksim
High Finish: 160
Average: 62.55
Makushin Mihail
High Finish: 136
Average: 55.27
Golovinov Maksim
High Finish: 117
Average: 45.28
Ahmaletdinova Marina
High Finish: 18
Average: 38.61
Gvozdyrev Maksim
High Finish: 110
Average: 43.93
Krutova Milena
High Finish: 13
Average: 35.03
Godovikov Maksim
High Finish: 146
Average: 50.32
Samohin Mihail
High Finish: 120
Average: 43.9
Nagovitsin Maksim
High Finish: 50
Average: 35.21
Skuratov Maksim
High Finish: 0
Average: 0.0
Kuleshov Mihail
High Finish: 146
Average: 67.26
Skuratova Marina
High Finish: 
Average: 
Shibaev Mihail
High Finish: 155
Average: 48.04
Toprin Mihail
High Finish: 108
Average: 51.35
Bojtsov Maksim
High Finish: 
Average: 
Ternova Marina
High Finish: 40
Average: 42.44
Berchatov Maksim
High Finish: 91
Average: 56.18
Stanovkina Marija
High Finish: 16
Average: 30.53
Arapov Maksim
High Finish: 58
Average: 37.53
Lopatin Maksim
High Finish: 54
Average: 38.41
Kostjunin Mihail
High Finish: 94
Average: 56.68
Vakilov Marat
High Finish: 
Average: 
Mihail Majorov
High Finish: 118
Average: 62.76
Frolov Mihail
High Finish: 125
Average: 64.07
Kamenev Mihail
High Finish: 0
Average: 0.0
Klimenko Maksim
High Finish: 52
Average: 44.84
Mishin Mihail
High Finish: 140
Average: 66.15
Nikishova Milena
High Finish: 70
Average: 39.72
Ermakov Maksim
High Finish: 82
Average: 47.74
Spirjagin Mihail
High Finish: 
Average: 
Spirjagin Maksim
High Finish: 
Average: 
Bobov Maksim
High Finish: 88
Average: 41.9
Stojanova Marina
High Finish: 53
Average: 34.7
Dolgih Marija
High Finish: 
Average: 
Gajnullina Milena
High Finish: 
Average: 
Ivanov Mihail
High Finish: 3
Average: 36.56
Zav'jalova M.
High Finish: 
Average: 
Chalbushev Maksim
High Finish: 
Average: 
Aldoshin Maksim
High Finish: 167
Average: 72.76
Badoev Malik
High Finish: 
Average: 
Bondarev Mihail
High Finish: 88
Average: 49.68
Kurgal'skaja Marina
High Finish: 98
Average: 46.2
Kozlov Maksim
High Finish: 89
Average: 37.83
Serikova Marija
High Finish: 28
Average: 40.89
Men'shikova Marija
High Finish: 54
Average: 41.7
Stebljanko Maksim
High Finish: 117
Average: 42.82
Maj Konstantin
High Finish: 66
Average: 47.75
Bogdashin Mihail
High Finish: 60
Average: 43.45
Rahimov Makar
High Finish: 130
Average: 48.07
Pushkarev Mihail
High Finish: 11
Average: 30.21
Amosova Marina
High Finish: 60
Average: 42.67
Shishigin Mihail
High Finish: 97
Average: 53.15
Jakovlev Maksim
High Finish: 43
Average: 33.93
Bagdasarjan Misak
High Finish: 96
Average: 54.8
Karpunin Mihail
High Finish: 38
Average: 42.85
Belov Maksim
High Finish: 140
Average: 70.01
Titov Mihail
High Finish: 101
Average: 58.68
Galiev Maksim
High Finish: 139
Average: 54.72
Latushkina Marina
High Finish: 92
Average: 37.35
Lebedinskaja Marija
High Finish: 
Average: 
Antonova Marina
High Finish: 31
Average: 30.79
Pikalov Mihail
High Finish: 56
Average: 48.48
Isupov Maksim
High Finish: 98
Average: 40.68
Mel'nichenko Marina
High Finish: 0
Average: 35.66
Derjabina Marija
High Finish: 62
Average: 36.89
Kostenkov Mihail
High Finish: 98
Average: 43.78
Arshin Mihail
High Finish: 94
Average: 47.1
Pastuhov Maksim
High Finish: 32
Average: 36.63
Slotina Marija
High Finish: 12
Average: 29.2
Viktorov Maksim
High Finish: 117
Average: 46.98
Klevtsov Maksim
High Finish: 72
Average: 47.32
Kondrashev Maksim
High Finish: 114
Average: 45.14
Bol'shuhin Mihail
High Finish: 34
Average: 36.83
Srybnoj Mihail
High Finish: 96
Average: 46.55
Panevina Marija
High Finish: 52
Average: 32.55
Lisitskij Mihail
High Finish: 145
Average: 34.2
Karpov Mihail
High Finish: 92
Average: 49.14
Elizaveta Majorova
High Finish: 33
Average: 51.83
Kamennyj Maksim
High Finish: 24
Average: 38.65
Marchuk Maksim
High Finish: 16
Average: 38.04
Fadeeva Marina
High Finish: 100
Average: 60.68
Demidova Marija
High Finish: 
Average: 
Gornostaev Mihail
High Finish: 46
Average: 35.51
Shalamov Maksim
High Finish: 105
Average: 65.59
Eremenko Maksim
High Finish: 0
Average: 0.0
Timofeev Mihail
High Finish: 134
Average: 58.02
Kadyrova Marina
High Finish: 169
Average: 37.93
Evmenenkov Maksim
High Finish: 100
Average: 68.24
Majorov Mihail
High Finish: 152
Average: 69.48
Vojtsehovskaja Marina
High Finish: 61
Average: 45.32
Petrova Milena
High Finish: 97
Average: 44.47
Matafanova Marina
High Finish: 0
Average: 35.47
Odintsov Maksim
High Finish: 
Average: 
Monhzul Mjagmar
High Finish: 
Average: 
Nikiforova Marianna
High Finish: 166
Average: 39.5
Menhzul Mjagmar
High Finish: 
Average: 
Popov Mark
High Finish: 139
Average: 39.89
Bedarev Marat
High Finish: 46
Average: 39.66
Fedorov Mihail
High Finish: 73
Average: 34.31
Kochurov Maksim
High Finish: 146
Average: 42.81
Bajdin Maksim
High Finish: 
Average: 
Jakimenko Maksim
High Finish: 118
Average: 60.47
Kirill Mihajlov
High Finish: 66
Average: 53.01
Lesovskij Mihail
High Finish: 31
Average: 33.43
Adamija Maksim
High Finish: 0
Average: 33.62
Nurts Maksim
High Finish: 
Average: 
Semenova Marija
High Finish: 0
Average: 39.23
Departament metallov
High Finish: 36
Average: 32.75
Cherpita Maksim
High Finish: 72
Average: 45.33
Shvedjuk Maksim
High Finish: 0
Average: 0.0
Antonets Mihail
High Finish: 0
Average: 0.0
Fomina Marina
High Finish: 38
Average: 45.68
Surnachev Mihail
High Finish: 141
Average: 65.72
Puzyr'kov Mihail
High Finish: 
Average: 
Luane Marija
High Finish: 
Average: 
Musinjan Marat
High Finish: 154
Average: 61.14
Mel'nikov Maksim
High Finish: 
Average: 
Kashpurenko Mark
High Finish: 
Average: 
Desnitskij Mihail
High Finish: 150
Average: 49.1
Majorov Mihail
High Finish: 160
Average: 72.72
Shemjakina Marija
High Finish: 140
Average: 45.09
Bichevin Mihail
High Finish: 12
Average: 29.05
Mekina Marija
High Finish: 95
Average: 29.52
Matsevko Maksim
High Finish: 158
Average: 63.94
Puntsukov Munko
High Finish: 126
Average: 58.84
Tsyrenzhapova Mariana
High Finish: 78
Average: 51.5
Tsydypova Marina
High Finish: 48
Average: 36.63
Menjajlov Maksim
High Finish: 170
Average: 60.1
Kozhin Mihail
High Finish: 
Average: 
Fufaev Mihail
High Finish: 60
Average: 49.57
Irina Malinina
High Finish: 
Average: 
Jangirov Maksim
High Finish: 
Average: 
Kolosov Mihail
High Finish: 80
Average: 54.0
Andrej Malyshev
High Finish: 
Average: 
Rudakov Mihail
High Finish: 0
Average: 0.0
Hishtilova Marina
High Finish: 0
Average: 0.0
Makarova Marina
High Finish: 0
Average: 0.0
Al'zaf Minibaev
High Finish: 65
Average: 56.79
Druzhinin M
High Finish: 
Average: 
Bujantuev Molon
High Finish: 76
Average: 46.27
Druzhinin Mihail
High Finish: 45
Average: 42.54
Balashov Maksim
High Finish: 37
Average: 40.6
Volkov M.
High Finish: 92
Average: 32.17
Kritsa Mihail
High Finish: 23
Average: 36.12
Savel'eva Marija
High Finish: 32
Average: 43.56
Budjakova Marija
High Finish: 100
Average: 49.9
Zorigto Mogoev
High Finish: 
Average: 
Patrushev Maksim
High Finish: 74
Average: 49.36
Mkrtchan Mkrtich
High Finish: 48
Average: 49.23
Suhotin Maksim
High Finish: 74
Average: 48.48
Turkin Mihail
High Finish: 5
Average: 38.63
Tushkanov Mihail
High Finish: 60
Average: 40.4
Kunjavskij Maksim
High Finish: 156
Average: 63.83
Davydova Marija
High Finish: 8
Average: 44.79
Vasin Maksim
High Finish: 38
Average: 33.2
Galimov Maksim
High Finish: 96
Average: 59.57
Aleksandr Mihajlov
High Finish: 
Average: 
Minkin Mihail
High Finish: 67
Average: 46.37
Red'kin Maksim
High Finish: 
Average: 
Sivtseva Marija
High Finish: 
Average: 
Steblina Miljausha
High Finish: 
Average: 
Steblina Miljausha
High Finish: 
Average: 
Tuchkov Maksim
High Finish: 60
Average: 47.09
Ivanov Maksim
High Finish: 8
Average: 53.94
Suhotin Maksim
High Finish: 
Average: 
Budjakova Marija
High Finish: 57
Average: 48.23
Glorio Marija
High Finish: 72
Average: 54.84
Kunjavskij Maksim
High Finish: 
Average: 
Fomina Marina
High Finish: 
Average: 
Shurin Marat
High Finish: 50
Average: 48.41
Savinkov Mihail
High Finish: 8
Average: 40.87
Klykov Maksim
High Finish: 35
Average: 48.79
Podsumkov Maksim
High Finish: 69
Average: 35.74
Borovichko Mihail
High Finish: 52
Average: 40.76
Sokol Maks
High Finish: 
Average: 
Antonov Maksim
High Finish: 
Average: 
Tuhlaja morkovka
High Finish: 
Average: 
Kartashova Marija
High Finish: 47
Average: 39.12
Tuchkov Maksim
High Finish: 
Average: 
Jakovlev Makar Sergeevich
High Finish: 
Average: 
Shakirova Marina Valentinovna
High Finish: 74
Average: 42.16
Ivanov Mihail Sergeevich
High Finish: 0
Average: 37.24
Galimov Maksim
High Finish: 
Average: 
Korchinov Mihail Ivanovich
High Finish: 100
Average: 46.59
Kolosov Mihail Sergeevich
High Finish: 
Average: 
Pugachev Maksim Valentinovich
High Finish: 
Average: 
Toksanova Madina Serikovna
High Finish: 
Average: 
Toksanova Madina Serikovna
High Finish: 14
Average: 26.25